《AN00029724》 CiNii Books OPAC plus
大阪市立大学法学雑誌 [ 法雑 ] [ C0546 ]
 大阪市立大学法学会
大阪 : 大阪市立大學法學會 , 1954-
 04410351 A5

『大阪市立大学法学雑誌』オープンアクセス
※ 備考(2020/11調べ)
 43〜

受け入れ状況(未製本分)
2022/11/2269巻2号   
2022/08/2469巻1号   
2022/04/1968巻4号   
2022/03/0468巻3号   
2021/11/1168巻2号   
2021/09/0368巻1号   
2021/03/2967巻4号   
2021/03/0967巻1・2号   
 67巻3号   
2020/10/1566巻3・4号   
2020/07/2766巻1・2号   
2020/02/2865巻3・4号   
2019/07/3165巻1・2号   

法学類の所蔵状況
1(1954)-63(2017) + 欠:4(1),7(3)