《AN00006478》
愛知学院大学宗教法制研究所紀要 [ 愛学宗研 ] [ C0541 ]
  愛知学院大学 宗教法制研究所
名古屋 : 愛知学院大学宗教法制研究所
  02859076  

フルテキスト・データベースへ
http://kiyou.lib.agu.ac.jp/titles/index/id=0?id=0&menu=

受け入れ状況(未製本分)
2020/02/2760号     
2019/03/2859号     

法学類の所蔵状況
1(1964)-58(2018) + 欠:24,27,29

他の所蔵状況
図 1-23,25-26,28,30-48<1964-2007>